vmzy 发表于 2005-8-20 15:19:07

FAD“大小”包贴[9月11日]

算了,大出血,跳楼价,把当前包信息全列出来供大家参考!
注:计算量由小到大排1<2<3<.......!
格式说明:
编号名称          项目
1、1FDK-Q1      Proteome
2、1Y6B-Q1      Cancer
3、1GI8-Q1      Cancer
4、1E7A-Q1      Methodology
5、1UTT-Q1      Proteome
6、1C70-Q1      HIV
7、1GS4-Q1      Cancer

[ Last edited by vmzy on 2005-9-11 at 10:28 ]

阿呆 发表于 2005-8-20 16:04:55

汗。。
我只算cancer和HIV。。
看来包都不小。。
页: [1]
查看完整版本: FAD“大小”包贴[9月11日]

论坛官方淘宝店开业啦~